Latex

Silktex™

Gant d'examen en latex tan, Sans poudre, 5 mil

Silktex™ XPL

Gants d'examen en latex bleu, Extra long, 13 mil

RONCO LE2

Gants d'examen en latex tan, Sans poudre, 4 mil

RONCO L1

Gant jetables en latex (3 mil)